استفاده از مچ بند های بارکد دار بیمارستانی (بارکد باند) گسترش یافته است. این سیستم راه حلی است جهت کمک به بیماران در گرفتن خدمات مطمئن تر و بهتر که هزینه و اتلاف وقت کمتری داشته باشد.


Showing all 1 result