ریبون وکس رزین

چاپگر های حرارتی برای چاپ با سیستم Thermal Transfer نیاز به ریبون جهت انتقال چاپ دارند. این ریبون ها حرارت لیبل پرینتر را دریافت نموده و روی لیبل چاپ میگیرند. این ریبون ها انواع مختلفی دارند (ریبون وکس ، ریبون رزین و ریبون وکس رزین ). هر نوع ریبون برای چاپ بروی نوع مشخصی از لیبل و برچسب پیشنهاد میشود. ریبن وکس رزین نیز برای چاپ بروی انواع لیبل کاغذی براق ، لیبل های پیش چاپ ، لیبل صدفی و ترانسپارنت استفاده میشود. مقاومت چاپ این ریبون از وکس بیشتر و از رزین کمتر است ، و روی سطوح براق چاپ پذیری بهتری دارد.


Showing all 5 results