ریبون رزین

چاپگر های حرارتی برای چاپ با سیستم Thermal Transfer نیاز به ریبون جهت انتقال چاپ دارند. این ریبون ها حرارت لیبل پرینتر را دریافت نموده و روی لیبل چاپ میگیرند. این ریبون ها انواع مختلفی دارند (ریبون وکس ، ریبون رزین و ریبون وکس رزین ). هر نوع ریبون برای چاپ بروی نوع مشخصی از لیبل و برچسب پیشنهاد میشود. ریبون رزین نیز برای چاپ بروی روی انواع لیبل متال ، لیبل صدفی و ترانسپارنت پیشنهاد میشود. ریبون رزین در برابر شستشو و سایش مقاوم میباشد.


Showing all 5 results