جمع کننده لیبل و برچسب :
دستگاه اتوماتیک جهت رول کردن لیبل پس از چاپ است . این دستگاه امکان تنظیم سرعت و هماهنگ شدن با دستگاه لیبل پرینتر دارد. این دستگاه بیشتر برای لیبل پرینتر های رومیزی که فاقد این آپشن هستند کاربرد دارد. البته امکان حرکت در هر دو جهت رادارند و این باعث میشود برای تست و باز بینی لیبل و رول به رول کردن لیبل به بوبین ها مختلف نیز کاربرد داشته باشند.


Showing all 2 results