رمزینه نگار؛ تولید کننده انواع برچسب و لیبل

ارائه نرم افزارهای انبارداری، صنعتی و فروشگاهی مبتنی بر بارکد، نرم افزار اتوماسیون اداری و...

ارائه تجهیزات مرتبط با بارکد، لیبل پرینتر، انواع ریبون (ریبون وکس، رزین، وکس رزین)

تولید انواع لیبل های مختلف (لیبل متال، لیبل صدفی، لیبل کاغذی، لیبل حرارتی، لیبل اموال، لیبل غذا و دارو)

چاپ فلکسو انواع لیبل

بارکد خوان های چند پرتوه (ثابت)

بارکدخوان چندپرتوه یا ثابت

بارکد خوان های چند پرتوه بصورت ثابت در یک محل مستقر شده و کالا را جلوی دستگاه عبور میدهند . دستگاه دارای چندین پرتور لیزر است که به صورت همزمان بارکد کالا را در هر زاویه ای که نصب شده باشد شناسایی و قرائت میکند. کاربرد این اسکنر در فروشگاه ها و بخش تولیدی صنایع میباشد. امکان ارتباط این دستگاه با دستگاه PLC، شمارش همزمان کالا توسط سنسور در مدل های صنعتی وجود دارد.


مشاهده همه 8 نتیجه