لیبل و برچسب

لیبل و برچسب

لیبل و برچسب

لیبل و برچسب یکی از پر کاربرد ترین نوع لیبل در تمامی صنایع میباشد ، این لیبل ها بصورت تک ، دو یا سه ردیف در سایزهای متفاوت ارایه شده و در دسترس میباشد. امکان طراحی و تولید سایز دلخواه نیز امکان پذیر است.

این لیبل های بصورت رول کوچک با قطر داخلی ۴ سانتیمتر (بوبین کوچک برای دستگاه رومیزی) ، رول بزرگ با قطر رول داخلی ۷٫۶ سانتیمتر (بوبین بزرگ برای دستگاهای صنعتی ) و بصورت شیت قابل استفاده بروی لیبل پرینتر ها و یا پرینتر های لیزری میباشد.

انواع مختلف لیبل و برچسب عبارتند از :

  • لیبل و برچسب کاغذی
  • لیبل و برچسب صدفی
  • لیبل و برچسب حرارتی
  • لیبل و برچسب متال
  • لیبل و برچسب ترانسپارنت
  • لیبل و برچسب اموال

لیست سایز های پر مصرف لیبل و برچسب کاغذی :
کد کالا نام کالا موجودی واحد قیمت (ریال)
۱ برچسب کاغذی سايز ۳۰ * ۱۰ ميليمتر سه ردیف ۱۰۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۲ برچسب کاغذی سايز ۲۵ * ۱۲ ميليمتر چهار ردیف ۲۰۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۳ برچسب کاغذی سايز ۳۰ * ۱۵ ميليمتر سه ردیف ۲۵۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۴ برچسب کاغذی سايز ۴۵ * ۱۵ ميليمتر  تک و دو ردیف ۱۰۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۵ برچسب کاغذی سايز ۵۵ * ۱۵ ميليمتر تک ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش
۶ برچسب کاغذی سايز ۳۰ * ۱۸ ميليمتر سه ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش
۷ برچسب کاغذی سايز ۴۰ * ۲۰ ميليمتر تک و دو ردیف ۳۰۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۸ برچسب کاغذی سايز ۳۱ * ۲۱ ميليمتر سه ردیف ۴۰۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۹ برچسب کاغذی سايز ۳۵ * ۲۵ ميليمتر تک و دو ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش
۱۰ برچسب کاغذی سايز ۵۰ * ۲۵ ميليمتر تک و دو ردیف ۱۰۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۱۱ برچسب کاغذی سايز ۳۵ * ۳۰ ميليمتر سه ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش
۱۲ برچسب کاغذی سايز ۴۵ * ۳۰ ميليمتر تک و دو ردیف ۱۰۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۱۳ برچسب کاغذی سايز ۵۰ * ۳۰ ميليمتر تک و دو ردیف ۱۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۱۴ برچسب کاغذی سايز ۵۱ * ۳۴ ميليمتر دو ردیف ۵۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۱۵ برچسب کاغذی سايز ۳۶ * ۳۶ ميليمتر تک و دو ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش
۱۶ برچسب کاغذی سايز ۵۰ * ۴۰ ميليمتر تک ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش
۱۷ برچسب کاغذی سايز ۶۰ * ۴۰ ميليمتر تک ردیف ۶۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۱۸ برچسب کاغذی سايز ۵۵ * ۵۰ ميليمتر تک ردیف (پستی) ۲۰۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۱۹ برچسب کاغذی سايز ۶۰ * ۵۰ ميليمتر تک ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش
۲۰ برچسب کاغذی سايز ۷۰ * ۵۰ ميليمتر تک ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش
۲۱ برچسب کاغذی سايز ۸۰ * ۵۰ ميليمتر تک ردیف ۲۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۲۲ برچسب کاغذی سايز ۱۰۰ * ۵۰ ميليمتر تک ردیف ۲۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۲۳ برچسب کاغذی سايز ۹۰ * ۶۰ ميليمتر تک ردیف ۱۰۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۲۴ برچسب کاغذی سايز ۱۰۰ * ۶۰ ميليمتر تک ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش
۲۵ برچسب کاغذی سايز ۸۰ * ۷۰ ميليمتر تک ردیف ۱۰۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۲۶ برچسب کاغذی سايز ۱۰۰ * ۷۰ ميليمتر تک ردیف ۲۰٫۰۰۰ يبل تماس با واحد فروش
۲۷ برچسب کاغذی سايز ۱۰۰ * ۸۰ ميليمتر تک ردیف ۱۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۲۸ برچسب کاغذی سايز ۹۰ * ۹۰ ميليمتر تک ردیف ۱۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۲۹ برچسب کاغذی سايز ۱۰۰ * ۱۰۰ ميليمتر تک ردیف ۱۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۳۰ لیبل و برچسب کاغذی سايز ۱۰۰ * ۱۲۰ ميليمتر تک ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش
۳۱ لیبل و برچسب کاغذی سايز ۹۵ * ۱۲۵ ميليمتر تک ردیف در جریال تولید ليبل تماس با واحد فروش
۳۲ لیبل و برچسب کاغذی سايز ۱۰۰ * ۱۵۰ ميليمتر تک ردیف ۲۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۳۳ لیبل و برچسب کاغذی سايز ۹۰ * ۱۶۰ ميليمتر تک ردیف ۱۰٫۰۰۰ ليبل تماس با واحد فروش
۳۴ لیبل و برچسب کاغذی سايز ۱۰۰ * ۲۱۰ ميليمتر تک ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش
۳۵ لیبل و برچسب کاغذی سايز ۱۵۰ * ۲۱۰ ميليمتر تک ردیف ثبت سفارش ليبل تماس با واحد فروش

 >>>>>>  فروش آنلاین انواع برچسب کاغذی

 

 

انواع لیبل و برچسب