ریبون چاپگر

ریبون چاپگر

ریبون چاپگر

چاپگر های حرارتی برای چاپ با سیستم Thermal Transfer نیاز به ریبون جهت انتقال چاپ دارند. این ریبون چاپگر ها حرارت لیبل پرینتر را دریافت نموده و روی لیبل چاپ میگیرند. این ریبون ها انواع مختلفی دارند (ریبون وکس ، ریبون رزین و ریبون وکس رزین ). هر نوع ریبون برای چاپ بروی نوع مشخصی از لیبل و برچسب پیشنهاد میشود. ریبن وکس نیز برای چاپ بروی انواع لیبل کاغذی مات و نیمه براق و در برخی موارد برای لیبل صدفی نیز پیشنهاد میشود.

 

لیست سایز های پر مصرف ریبون چاپگر :

 

کد کالا نام کالا موجودی واحد قیمت (ریال)
۱ ریبون وکس عرض ۱۱۰ در طول ۳۰۰ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون وکس عرض ۸۰ در طول ۳۰۰ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون وکس عرض ۶۰ در طول ۳۰۰ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون وکس عرض ۴۰ در طول ۳۰۰ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون وکس عرض ۱۱۰ در طول ۷۵ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون وکس عرض ۶۰ در طول ۷۵ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون رزین عرض ۱۱۰ در طول ۳۰۰ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون رزین عرض ۸۰ در طول ۳۰۰ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون رزین عرض ۶۰ در طول ۳۰۰ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون رزین عرض ۱۱۰ در طول ۷۵ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون رزین عرض ۶۰ در طول ۷۵ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون  وکس رزین عرض ۱۱۰ در طول ۳۰۰ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش
۱ ریبون  وکس رزین عرض ۸۰  در طول ۳۰۰ متر ۱۰۰۰۰ رول تماس با واحد فروش

انواع ریبون چاپگر