بارکد خوان ها

بارکد خوان ها

بارکد خوان ها

بارکد خوان های کابلی

بارکد خوان های کابلی توسط کابل ارتباطی (USB , LPT ,RS232 ) با سیستم ارتباط برقرار میکند . کاربرد این بارکد خوانها در مکانهایی است که ابعاد کالا کوچک بود و انتقال آن به نزدیک کامپیوتر امکان پذیر است . این بارکد خوانها دارای یک پایه نگهدارنده برای ایستادن و یا قرائت اتوماتیک میباشند . در این حالت دستگاه روشن بوده و فقط کالا را از جلوی بارکد خوان عبور میدهیم.

بارکد خوانهای بیسیم

بارکد خوانهای بیسیم تشکیل شده از یک دسته تفنگی قابل حمل و یک پایه ارتباطی که به کامپیوتر متصل میشود . ارتباط بصورت لحظه ای میباشد و همزمان با قزائت بارکد اطلاعات بارکد در صفحه نمایش رویت میشود . این اطلاعات در هر نرم افزار متنی (Word , Exel ,Text ) میتوان رویت نمود . اطلاعات قرائت شده توسط بارکد خوان اطلاعات متنی البته لاتین هستن (حروف و اعداد) . برخی از این بارکد خوانها امکان ذخیره اطلاعات بصورت آفلاین را هم دارند ، اطلاعات را خوانده و سپس بصورت کلی در کامپیوتر تخلیه میکند. معمولا فاصله قرائت این دستگاه با توجه به نوع تکنولوژی آنها بین ۳۰ تا ۱۵۰ متر میباشد. البته نویز محیط روی این فاصله تاثیر گذار است .

بارکد خوان های ثابت

بارکد خوان های چند پرتوه بصورت ثابت دریک محل مستقر شده و کالا را جلوی دستگاه عبور میدهند . دستگاه دارای چندین پرتور لیزر است که به صورت همزمان بارکد کالا را در هر زاویه ای که نصب شده باشد شناسای و قرائت میکند . کاربرد این اسکنر در فروشگاه های و بخش تولیدی صنایع میباشد. امکان ارتباط این دستگاه با دستگاه PLC شماره همزمان کالا توسط سنسور مدل های فوق صنعتی وجود دارد.

 

انواع بارکدخوان ها