بارکد خوانهای هند هلد قابل حمل (PDA)

بارکد خوان پرتابل به بارکد خوان موبایل کامپیوتر و بارکد خوان های قابل حمل رایانه ای PDA اطلاق می گردد ، که به راحتی قابل جابجایی بوده و تاثیر به سزایی در صرفه جویی زمان و هزینه های ثبت و انتقال داده می نماید ، بارکد خوان پرتابل در گروه PDA برای انجام امور مدیریتی اموال و انبار ها مورد استفاده قرار می گیرد. که برای کاربر امکان تغییر و اعمال اطلاعات را ایجاد می نماید به دلیل حمل یدی و جا به جایی مدام بارکد خوان پرتابل ، امکان ضرب دیدگی و افتادن از ارتفاع برای بارکد خوان وجود دارد . برای این امر در زمان خرید بارکد خوان IP دستگاه را چک نمایید و از بالا بودن IP مقاومتی اطمینان حاصل نمایید ، بارکد خوان دیتا لاجیک در زمینه ی دستگاه PDA یا موبایل کامپیوتر ها در صدر جدول قرار گرفته است ، و تمامی بارکد خوان های پرتابل دیتالاجیک در سطح بالا قرار داشته و ظاهر شکیل و کاربردی دستگاه های دیتالاجیک موجب برند شدن این محصول و محبوبیت دستگاه گردیده است .

رایانه های قابل حمل دارای نمایشگر و کیبورد بوده که در اندازه های نمایشگر متفاوت و قابل انتخاب می باشد . اجرای شبه ویندوز و نرم افزار ها در دستگاه PDA امکان پذیر می باشد .